Töötajate arendamine

o Koolituse ja arenduse hetkeseisu analüüs

o Ettepanekud hindamiseks ja arendamiseks

o Arenguvestluse läbiviimise koolitus juhtidele

o Juhtide  nõustamine

Esileht
Uudised
Värbamine
Kontakt