Juhendite ja kordade koostamine

o Erinevate töökorralduslike kordade, juhendite, vormide väljatöötamine

o Uute praktikate ellurakendamise juhtimine (enne-pärast uuringud)

o Personali auditid – sisukas informatsioon juhtidele personalitöö ”tervise” ning töötajate ootuste vs tööandja pakkumise kohta organisatsioonis

Esileht
Uudised
Värbamine
Kontakt