I Organisatsioon

Maximus Consult on organisatsioonile partner kõigis personalivaldkonda puudutavates küsimustes.

1. Personalitöö sisseostmine (outsource)

Maximus Consult pakub igapäevase personalitöö teenust ettevõtetele, kellel ei ole otstarbekas palgata personalijuhti (outsource). Nii ei pea ettevõtte juht/raamatupidaja/sekretär sukelduma tööõiguse sügavustesse ja tegema asju, milles tal puudub erialane ettevalmistus. Meie oleme vaid e-maili või telefonikõne kaugusel ja korraldame kõik vajaliku (dokumentatsioon (lepingute sõlmimine/muutmine lõpetamine, konfidentsiaalsuskokkulepped, ametijuhendid; säilitame elektrooniliselt ja füüsiliselt personalidokumente, jälgime tähtaegu), arvestus, suhtlus Haigekassaga ja Statistikaametiga, juhendite ja kordade koostamine ja ellurakendamise toetamine, vastame kõigile jooksvalt tekkivatele küsimustele, samuti pakume värbamisteenust – leiame mõistliku hinnaga just teile sobiva töötaja. Aitame üles ehitada mentorluse süsteemi.

2. Personaliprojektide läbiviimine ettevõtetes

Oleme heaks koostööpartneriks ettevõtetele, kel küll oma personalitöötaja olemas, kuid vahel jääb puudu kogemustest või ajast, et kõike teha. Värbame teile õiged inimesed, nõustame mentorluse elluviimisel ja rakendamisel, pakume lahendusi töötajate arendamisel ja koolitamisel, koostame personaliauditeid (dokumentatsioon (töölepingud), arendus, motivatsiooni süsteemid, palgakorraldus)), koostame töötajaid puudutavad vajalikud juhendid ja korrad), nõustame koondamisel (outplacement).

3. Värbamine

Leiame uue inimese kiiresti, mõistliku hinnaga kasutades tänapäevaseid ja kiireid otsingumeetodeid. Ettevõtte töötajatel on head hunting’u kogemused, läbi selle teenuse leiame Teile sobiva inimese baseerudes isiklikele kontaktidele, varasematele kandidaatidele ja erinevatele spetsiiflistele otsingumeetoditele. Meie haare ulatub kaugemale kui Eesti ja teostame ka rahvusvahelisi personaliotsinguid.

 

Esileht
Uudised
Värbamine
Kontakt