Outplacement

o Nõustame nii juhte kui töötajaid koondamisel
o Pakume töö kaotanud inimestele koolitust, kuidas tööjõuturul silma jääda ja leida meelepärane töö; räägime riigi poolt pakutavatest teenustest ja hüvitistest

Home
News
Recruitment
Contact