OPPLÆRINGER

For organisasjonen

 

1. ABC for personalarbeideren

 

For et selskap der det finnes en person som driver, eller egentlig skal drive med personalarbeid, men mangler tilstrekkelig kunnskap og erfaring og har allerede  fått en rekke spørsmål som må besvares. Vi
tilbyr opplæring i personalarbeid for  personer som har lite eller ingen erfaring på området (ledere, regnskapsførere, sekretærer). Vi tar med seriøsitet opp alle emner som gjelder obligatorisk
personalarkiv og arbeidsrett i selskapet. Vi tilpasser opplæringen i henhold til selskapets behov og særegenhet.

 

2. Effektiv rekruttering

Hver stilling krever spesifikk tilnærming for å bruke effektive måter å finne den riktige personen. Vi lærer deg å lede rekrutteringsprosessen, uskrevne regler
ved kommunikasjon med kandidater, hva, hvor mye og hvordan man forteller kandidater om organisasjonen, hvordan virker PR gjennom rekrutteringsprosessen.
Vi gjennomgår intervjuer siden inntrykket som kandidaten får av selskapet i løpet av den, er først og fremst avhengig av intervjueren. Hvordan kan man
formidle negativt svar slik at kandidatene til tross for dette føler seg høyt verdsatt og får positivt inntrykk av rekrutteringen og selskapet.
3. Gjennomføring av jobbintervju

Personen som gjennomfører jobbintervju er som en psykolog, etterforsker og salgsperson i ett. For at et jobbintervju er formålstjenlig og suksessrikt, trenger man ikke
bare gode spørsmål. Man må lese mellom linjene, selge selskapet sitt, stille spørsmål som kandidaten ikke forventer og reagere smidig, raskt og profesjonelt
på diskusjoner og spørsmål som oppstår. Vi trener inn alle disse ferdighetene gjennom praktisk opplæring. Også på engelsk.
1. Opplæring for
selskapets leder: „Hva skal lederen vite om personalarbeid?“
Ta kontakt med oss: cv@mconsult.ee eller +372 53 421 036 og vi utarbeider en passende opplæringspakke for dine behov.

Til arbeidssøkeren

Opplæring
i å skrive CV og motivasjonsbrev

Gjennomføring
av jobbintervju

(Eesti) Esileht
(Eesti) Uudised
(Eesti) Värbamine
(Eesti) Kontakt