Organisasjon

 

Maximus Consult er en partner for organisasjonen i alle personalspørsmål. Profesjonell personalledelse reduserer selskapets risiko og hjelper til hensiktsmessig
ledelse av selskapets dyreste eiendel – de ansatte. Vi garanterer best resultat, tilbyr løsninger og sikrer juridisk riktige løsninger.

  1. Rekruttering

I dag er det å søke og finne arbeidere det viktigste virksomhetsområdet til Maximus Consult.
Vi finner  raskt en ny person til fornuftig pris ved å bruke moderne og raske søkemetoder. Selskapets ansatte har god erfaring med head hunting, gjennom denne tjenesten finner vi riktig person for dere ved å bygge på personlige kontakter, tidligere kandidater og forskjellige spesifikke søkemetoder.

Vi har erfaring innen rekruttering for meget forskjellige områder. Vi har utvidet vårt virksomhetsområde i løpet av det siste året og rekruttert et større antall arbeidstakere også til Norge og Finland. Vi har grundig kunnskap også innenfor arbeids- og skattelovgivning i disse landene.

Ved organisering og ledelse avrekruttering tar vi utgangspunkt i stillingens særegenhet og kundens ønsker.Rekrutteringsprosessen er rask og profesjonell. Vi har kompetanse med forskjellige metoder for vurdering av personell for å sikre at den riktige personen og den riktige arbeidsgiveren møtes.

2. Innkjøp av personalarbeid (outsource)

Maximus Consult tilbyr daglige tjenester innen personalarbeid til selskap som ikke finner det  hensiktsmessig å engasjere en personalsjef (outsource).
Slik trenger selskapets daglig leder/regnskapsfører/sekretær ikke å grave seg ned i arbeidsrettens dybder og gjøre ting som vedkommende mangler faglig kompetanse i. Vi kan nås med e-post eller telefon og vi ordner all nødvendig dokumentasjon, (inngåelse/endring/terminering av kontrakter, avtaler om konfidensialitet, stillingsbeskrivelse; vi oppbevarer elektronisk og fysisk personaldokumentasjon, følger opp frister), personellarkiv, kommunikasjon med Sykekassen og Statistisk Sentralbyrå,  utarbeidelse av veiledninger og forskrifter og støtte til gjennomføring av disse, vi svarer fort på alle løpende spørsmål, samt tilbyr rekrutteringstjeneste – vi finner en arbeider til fornuftig pris som passer akkurat for dere. Vi hjelper å bygge opp mentorsystem.

3. Gjennomføring av personalprosjekter i
selskap

Vi er en god samarbeidspartner for selskap som har sin egen personalarbeider, men som av og til mangler erfaring eller tid for å gjøre alt. Vi rekrutterer riktige personer for dere, gir råd ved gjennomføring og iversettelse av mentorsystemet, tilbyr løsninger ved utvikling og opplæring av de ansatte, foretar revisjon av personalarbeid (dokumentasjon (arbeidskontrakter), utvikling, motivasjonssystemer, lønningssystem)), utarbeider nødvendige veiledninger og forskrifter som gjelder de ansatte), gir råd ved permittering (outplacement).

 

(Eesti) Esileht
(Eesti) Uudised
(Eesti) Värbamine
(Eesti) Kontakt